Skip to content Skip to footer

Gospodarka odpadami, unieszkodliwianie, recykling i odzysk odpadów.

Jednym z naszych głównych założeń jest dbałość o środowisko i promowanie zachowań proekologicznych, co ściśle związane jest z racjonalną gospodarką odpadami. Staramy się kształtować świadomość ekologiczną Naszych klientów.

Od samego początku naszej działalności stawiamy na najwyższą jakość świadczonych usług, terminowość oraz konkurencyjne ceny.

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów

Optymalizacja kosztów

Outsourcing

Doradztwo środowiskowe